Privacyverklaring

 

 

Voor het uitvoeren van verschillende opdrachten worden persoonsgegevens verzameld. In deze verklaring leest u wat er met deze gegevens gebeurd. Zijn er onduidelijkheden of heeft u vragen neem dan gerust contact met mij op.

 

 

Bedrijfsgegevens

 

Martine Hummel fotografie

Kamperfoelieweg 40

9765 HL Paterswolde

http://www.martinehummel.nl

info@martinenehummel.nl

KVK 71886729

 

Persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens worden verzameld doordat u gebruik maakt van een van mijn diensten en daarbij deze gegevens verstrekt. Deze gegevens zijn nodig voor de verwerking van de opdracht waarvoor u mij benadert.

 

De volgende gegevens worden hiervoor verwerkt:

 

-        Voor- en achternaam

-        Adresgegevens

-        Telefoonnummer

-        E-mailadres

-        Overige persoonsgegevens vanuit het invullen van contactformulier, in correspondentie of telefonisch

 

Foto’s vallen ook onder persoonsgegevens. Deze komen voort uit de overeenkomst die gesloten is om de opdracht te kunnen uitvoeren. 

 

Doel vastlegging persoonsgegevens

 

Deze gegevens zijn nodig voor facturering, om contact te kunnen opnemen om de opdracht te kunnen uitvoeren en om goederen en diensten te kunnen afleveren. Deze gegevens worden verstrekt via het contactformulier op de website, mailcontact of telefonisch.

 

Bewaren van gegevens

 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan strikt nodig is om de opdracht te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt

 

Delen met derden

 

Uw persoonsgegevens worden alléén aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Voor het uitvoeren van opdrachten wordt gebruik gemaakt van de volgende

 

·        Website

De website verzameld gegevens. De privacyverklaring van Jimdo vindt u hier: https://www.martinehummel.nl/j/privacy

 

·        E-mail

Voor e-mail maakt Martine Hummel fotografie gebruik van Google. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

 

·        Google analytics https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

 

·        Pixieset

Foto’s worden aangeleverd in een online galerij beveiligd met een persoonlijk wachtwoord en via een eigen app van Pixieset. Hier leest u de privacyverklaring van Pixieset: https://pixieset.com/privacy/

 

Cookies

 

Voor de website wordt gebruik gemaakt van cookies. Hier leest u meer over het gebruik van cookies: https://cms.e.jimdo.com/app/sbe0415cfb96383ac/pa638a1a0fe9bc350?cmsEdit=1

 

Beveiliging

 

Martine Hummel fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Martine Hummel Fotografie op via info@martinehummel.nl.

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering

 

U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen via info@martinehummel.nl

 

Recht op intrekking van verleende toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie).
Eventueel door u getekende contracten over het gebruik van foto’s zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.

Klacht

 

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.