dd. april 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden – Martine Hummel fotografie

 

    

 

 

 

Bedrijfsnaam           Martine Hummel fotografie

 

Website                    http://www.martinehummel.nl

 

                                   https://www.facebook.com/martinehummelfotografie/

 

E-mail                        info@martinehummel.nl

 

KvK                            71886729

 

BTW                          194629454B01

 

 

 

 

 

Bij het boeken van een fotosessie gaat de wederpartij automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

 

 

 

Opdracht

 

Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de wederpartij van de offerte van De fotograaf. Aanvaarding door de wederpartij kan tot stand komen door een bevestiging van de opdracht per email. Voor de opdracht wordt een datum en tijd gepland die voor beide partijen passend is. De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.

 

 

 

Levering

 

Na de fotosessie krijgt de Wederpartij binnen 1 week een preview van minimaal 3 foto’s via We transfer. De wederpartij ontvangt binnen twee tot vier weken (voor bruiloften geldt een levertijd van 6 tot 8 weken) de foto’s bewerkt, in hoge resolutie en zonder watermerk verstuurd via Wetransfer en/of een online galerij van waaruit de foto’s gedownload kunnen worden op een PC of laptop en eventueel gedeeld met anderen. De online galerij is beveiligd met een wachtwoord en een pincode voor het downloaden van de bestanden. De online galerij wordt na minimaal vier weken verwijderd. Het minimaal aantal foto’s dat wordt geleverd  staat per pakket vermeld op de website.

 

 

 

De fotograaf zal de digitale bestanden voortgekomen uit de fotoreportage na 1-2 jaar uit het archief /opslag verwijderen. De gekregen selectie wordt minimaal 5 jaar bewaard. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de verkregen foto’s.

 

 

 

Auteursrecht

 

Het auteursrecht van de foto’s is te allen tijde van De fotograaf. Bij het boeken van een fotoshoot gaat de wederpartij automatisch akkoord met het gebruik van foto’s voor portfolio, website, social media (Facebook en Instagram), drukwerk, promoties, verkoop aan derden, reclame en/of voorbeeldalbums tenzij van te voren anders is aangegeven door de wederpartij. 

 

 

 

Foto’s mogen niet door de Wederpartij worden door verkocht aan derden.

 

 

 

Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd. De fotograaf blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s. Het bewerken en/of bijsnijden van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan.

 

 

 

Bij plaatsen van foto’s online dient de fotograaf (Martine Hummel fotografie) vermeldt/getagd te worden. 

 

 

 

Factuur en betaling

 

Fotograaf zal voor het door de Wederpartij verschuldigde bedrag een schriftelijke factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum.

 

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de Fotograaf, nadat de Wederpartij hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de Wederpartij opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

 

De foto’s worden pas geleverd wanneer de factuur is voldaan.

 

Indien de Overeenkomst (mede) het fotograferen van een bruiloft betreft, zal de Fotograaf zorgen dat de volledige factuur uiterlijk 14 dagen voor de datum van de bruiloft naar de Wederpartij is verzonden. Deze factuur dient dan ook voor de bruiloft volledig te zijn voldaan.

 

 

 

Annulering

 

Bij ontbinding van de Overeenkomst door Wederpartij brengt Fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening. Annuleringen per SMS bericht, Whats-app of andere berichtendiensten hebben geen geldigheid. Is de annulering binnen 24 uur van tevoren zonder geldige of duidelijke reden dan wordt er 50% van de kosten in rekening gebracht (m.u.v. trouwreportages). Bij annulering binnen 4 maanden voor de trouwdatum is dit 50% van de overeengekomen totaalprijs en 1 maand van tevoren wordt er 75% in rekening gebracht.

 

 

 

In geval van overmacht waardoor het voor Fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de de overeengekomen datum uit te voeren, zal Fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende Fotograaf, of, indien mogelijk, een nieuwe datum overeenkomen.

 

 

 

Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

 

 

 

Aansprakelijkheid

 

De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotosessie.

 

 

 

De fotograaf stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van De fotograaf vallen. Bijvoorbeeld instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden etc.  Achteraf kan er geen beroep op De fotograaf worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf een cd/dvd/usb/pc, etc. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

 

 

 

Privacy

 

De fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen.

 

Klachten

 

Klachten dienen binnen 10 werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk te worden ingediend.

 

De klacht zal naar alle redelijkheid worden beoordeeld en indien de klacht gegrond is heeft De fotograaf het recht binnen een redelijke termijn als nog goed werk voor het afgekeurde werk te leveren.